Daně při prodeji darované nemovitosti

O tom, že osvobození od platby daně z příjmu platí v případě darované nemovitosti v přímé linii (otec, matka...) víme. Co se ale stane v případě, že se rozhodnete obratem takto darovanou nemovitost prodat? Vezměme si například klienta prodávajícího byt, který mu před 3 měsíci daroval jeho otec . Bude v tomto případě platit daň? Zdánlivě jednoduchá odpověď zaměstnala 2 právníky, účetní, 3 pracovníky finančních úřadů. Celý případ navíc zkomplikovala informace, že otec klienta před měsícem zemřel. Většina oslovených se upínala k tomu, že v případě dědictví platí jiná pravidla než u darování, ale o dědictví v tomto případě nemůže být řeč, protože vše proběhlo na základě darovací smlouvy již o 2 měsíce dříve. Rozhodující pro platbu daně z příjmu je “časový test”. Od placení daně z příjmu jste osvobozeni, pokud jste v nemovitosti 2 roky před jejím prodejem bydleli nebo jste ji minimálně 5 let vlastnili. Logicky u pozemků je to vždy časová lhůta 5 let. V případě, že se rozhodnete prodat nemovitost, kterou jste zdědili, můžete do časového testu započítat dobu, po kterou vlastnil nemovitost zůstavitel. Tedy pokud vám tatínek odkázal byt/dům, který vlastnil 20 let a vy ji obratem prodáte, nebudete muset platit daň z příjmu. Stejně tak, pokud ji tatínek vlastnil například 1 rok před smrtí a bydlel v ní a následně v ní další rok bydlíte vy, obě lhůty se sčítají a i zde je časový test splněn. Pokud ovšem nemovitost dostanete darem, začíná běžet časový test od začátku. Platí tedy základní pravidlo 2 roky bydlet nebo 5 let vlastnit. V našem případě tedy jednoznačně daňová povinnost vzniká. Dalším zádrhelem byl výpočet daně. Nejdříve se nezávisle na sobě vyjadřovali všichni v tom smyslu, že daň se bude platit z prodejní ceny bytu tj. z 5 mil. Kč. Určitě se umíte vcítit do role klienta, kterému řeknete, že bude platit 15% z 5 mil. Kč… My jsme argumentovali podobností se spekulativním nákupem a prodejem, kde se platí daň z příjmu resp. z rozdílu ceny pořizovací a prodejní. Nakonec jsme společně našli ty správné zákony a odpovídající paragrafy. V našem případě se stanoví znaleckým posudkem obvyklá cena bytu v době darování klientovi a základ daně se následně vypočítá jako rozdíl této ceny a ceny prodejní. Protože od darování do prodeje uběhly asi 3 měsíce domnívám se, že odhadní cena bytu bude shodná nebo velice podobná současné tržní ceně a proto daň bude minimální. Příjem z prodeje se v tomto případě zdaní dle §10 odst 1, písm b) jako ostatní příjem dle Zákona o daních z příjmů. Zároveň se v Daňovém přiznání uvede jako výdaj cena předmětné nemovitosti stanovená znaleckým posudkem k datu jejího darování, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů. Největší tragédii celého naše konání spatřuji v tom, jak pracovnice finančního úřadu odbyly klienty odpověďmi typu: “To já nevím, to není tak častá věc.” nebo “Nejsme tu od toho, abychom radili. Zeptejte se daňového poradce.” Kamarád se ptal, jak ale rozhodnou v případě kontroly, když klient spadá do jejich správy. Prý “Až to přijde, tak se uvidí”... Věřím tedy, že až někdy bude podobnou záležitost řešit, přijde vám naše snažení vhod…. Zdroj: Adol.cz


Publikováno: 20.03.2018
Daně při prodeji darované nemovitosti